HEADlines

Als reactie op de uitbraak van het coronavirus in China hebben nationale en lokale overheden daar bepaalde beslissingen genomen met betrekking tot de sluiting van de industriële productie in het land. Vanaf dit schrijven heeft de Chinese regering de vakantie van het nieuwe maanjaar met drie dagen verlengd tot 2 februari.

De vraag naar complexere assemblagevormen waarin coaten van printplaten van (grotere) componenten neemt de laatste tijd een grote vlucht. In combinatie met de toenemende seriegrootten vraagt dit om een nieuwe aanpak, waarin geautomatiseerde coatingswerkzaamheden centraal staan. Dit geldt in het bijzonder voor onze ATEX-projecten in de scheepvaart en petrochemie.

Van 2 t/m 5 oktober presenteert MUCO Technologies, Azteco electronics, CDS electronics en Head electronics zich gezamelijk op de vakbeurs WoTS2018 - Stand 11F040

Wij zijn lid van de brancheverenigingen Nevat en FHI.
Ook maken wij deel uit van de Technologie werkgroep van de Nevat-EMS. Deze werkgroep is in 2004 gestart als Werkgroep "Loodvrij" om dit veranderingsproces in de branche te begeleiden. Lees verder over ons RoHS-traject en REACH in onze HEADlines en Cases.

Het welslagen van uw project hangt in grote mate af van de beschikbaarheid van de componenten. Vooral als er sprake is van allocate (wel op de markt aanwezig maar moeilijk verkrijgbare) of obsolete (niet regulier verkrijgbare) componenten kan dat voor problemen in de productie en product life cycle zorgen.

RoHS heeft betrekking op het vermijden van zes verboden stoffen.

REACH heeft betrekking op de registratie, evaluatie, authoristatie en het beperken van bepaalde chemische stoffen.

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld welk printontwerp wij het beste kunnen produceren.

Bij Design for Exellence (DfX) gaat het om alle aspecten die de productie van de printplaat en assembly behelsen en worden beschreven in o.a. de IPC standaards IPC-A-620, IPC-A-610, IPC-222x.

HEAD Electronics ondersteunt het humanitaire doel voor beëindiging van het geweld en schendingen van de mensenrechten in de winning van bepaalde mineralen vanuit de Conflict Regio. De Conflict Regio is gelegen in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen. Het geweld in de Conflict Regio wordt gedeeltelijk door de exploitatie van en handel in conflict mineralen gefinancierd.

Subcategorieën

Contact Head

Head Electronics BV
Ambachtsweg 17
2222 AH Katwijk

Tel: +31 (0)71 - 4029 154

Kamer van Koophandel Utrecht nr.:
28033616
BTW nr.:
NL007702140B01

Laatste HEADlines

© 2018 Head Electronics. All Rights Reserved.

Zoeken