HEADlines

Verklaring over RoHS & REACH

RoHS heeft betrekking op het vermijden van zes verboden stoffen.

REACH heeft betrekking op de registratie, evaluatie, authoristatie en het beperken van bepaalde chemische stoffen.

HEAD electronics is een Electronics Contract Manufacturer en koopt haar materialen in op basis van de materiaallijsten van de opdrachtgever.
Op iedere bestelling aan onze leveranciers wordt gewezen op de RoHS en REACH wetgeving en wordt om melding van eventuele afwijkingen gevraagd.

Alleen in die situaties waar door de opdrachtgever een loodhoudend soldeerproces wordt gevraagd wordt door ons loodhoudende soldeer(pasta) gebruikt.

Door deze aanpak bevatten naar ons beste weten onze producten geen stoffen die voorkomen op de SVHC-lijst met een hogere concentratie dan wettelijk is toegestaan.
HEAD Electronics werkt aan een database van leveranciers die verklaard hebben zich aan deze regels te houden.

Contact Head

Head Electronics BV
Ambachtsweg 17
2222 AH Katwijk

Tel: +31 (0)71 - 4029 154

Kamer van Koophandel Utrecht nr.:
28033616
BTW nr.:
NL007702140B01

© Head Electronics. All Rights Reserved.